Kata | Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom

Historiskt och samhällsvetenskapligt bibliotek med tonvikt på arbetarrörelsen.
Här söker du böcker, broschyrer, tidningar och tidskrifter. Arkivmaterial söker du i Borge.

Du behöver lånekort. Du reserverar önskat material. Vi gör 3 framtagningar per dag. Materialet är reserverat en vecka, lånetiden är 30 dagar. 
Hämta och återlämna på plats hos oss.

select