Kata | Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

   
Om katalogen
Komihåglistan är tom

Om katalogen

Mycket men inte allt.
Katalogen innehåller i dagsläget närmare 100.000 poster och denna siffra ökar stadigt. Det är dock bara en del av vårt totala bestånd. Bara på plats i vår forskarexpedition kan du göra en fullkomlig sökning, då vi även har äldre ej webbaserade kataloger.

Lappkatalogen. Här hittar du framförallt litteratur från tiden före 1967. Be personalen om hjälp.

Kortkatalogen. Här hittar du framförallt litteratur från tiden efter 1967. Be personalen om hjälp.

Inte arkivmaterial. Kata webbsök är vår bibliotekskatalog. Du kan alltså inte söka arkivmaterial här, det gör du i vår arkivkatalog Borge.

Kata vs Libris?
Det som finns i Kata kan även sökas i Libris men katalogerna är inte identiska: Kata webbsök är alltid den mest kompletta och uppdaterade ingången till vårt biblioteksbestånd.

Öppen samling vs Magasin? Vi förvarar en stor del av våra bibliotekssamlingar i öppen samling vilka du når när du besöker oss. Övrigt material återfinns i vårt magasin. Iaktta därför våra framtagningstider.